Lägg till Amazon prisregler

Prisreglerna kan konfigureras och ändras när som helst efter att butiken har integrerats. Prisreglerna ingår i Listinställningar och kan öppnas i instrumentpanel för butik.

Standardprisregel

Med en standardprisregelåtgärd kan du öka eller minska ett Amazon-listpris med en viss procentandel eller ett fast belopp i förhållande till Magento Price Source som definieras i Listpris.

Lägg till en standardprisregel

 1. Klicka Pricing rules på butikens kontrollpanel.

 2. Klicka på Add new pricing rule.

 3. Slutför General Settings för regeln.

 4. Slutför Price Rule Conditions för regeln.

 5. Slutför Price Rule Actions för regeln.

 6. När du är klar klickar du på Save pricing rule.

Intelligent regel för omprissättning

En intelligent regel för omprissättning använder Amazon konkurrenters priser för att fastställa ert pris. Konkurrenterna är andra säljare som listar samma produkter som du listar på Amazon.

Lägg till en intelligent regel för omprissättning

 1. Klicka Pricing rules på butikens kontrollpanel.

 2. Klicka på Add new pricing rule.

 3. Slutför General Settings för regeln.

 4. Slutför Price Rule Conditions för regeln.

 5. Slutför Price Rule Actions för regeln.

 6. När du är klar klickar du på Save pricing rule.

recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94