Listing Improvements

The Listing Improvements rapporten visar produkter med förslag från Amazon för att förbättra listkvaliteten. Du kan läsa dessa förslag, som kan hjälpa dig att förbättra prestandan för produkter i Amazon. Inga åtgärder är tillgängliga för loggen. Det är en funktion som bara är till för granskning.

En listförbättring från Amazon förhindrar inte att din produkt listas i Amazon.

Förbättringar av listor {width="600" modal="regular"}

Standardkolumner

Kolumn
Beskrivning
Amazon Seller SKU
SKU (Stock Keeping Unit) som Amazon har tilldelat en produkt för att identifiera produkt, alternativ, pris och tillverkare.
ASIN
Ett unikt block med 10 bokstäver och/eller siffror som identifierar objekt.

ASIN står för Amazon Standard Identification Number. Ett ASIN är ett unikt block med 10 bokstäver och/eller siffror som identifierar objekt. För böcker är ASIN samma som ISBN-numret, men för alla andra produkter skapas ett nytt ASIN när artikeln överförs till sin katalog. Du hittar ett ASIN-objekt på produktinformationssidan på Amazon, tillsammans med mer information om artikeln.
Alert Type
Beskriver typen av problem med listan. "Saknas" indikerar till exempel att ett obligatoriskt attribut saknas.
Field Name
Fältnamnet i Amazon-försäljarens lista över detaljer som förbättringen rekommenderas för.
Notes
En beskrivning av den föreslagna förbättringen från Amazon.
recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94