Amazon och Commerce Katalog

Adobe Commerce eller Magento Open Source har en katalog med alla produkter och tillhörande inställningar och information (bilder, alternativ, priser med mera) samt beställnings- och leveranskonfigurationer. Dina Amazon Seller Central kontot har också en katalog- och orderkonfiguration som strikt följer din försäljning via Amazon Marketplace.

För att hantera och granska produktkataloger och försäljning på ett och samma ställe importerar Amazon försäljningskanal dina Amazon-listor till Commerce i ryggen, synkroniseras kontinuerligt med produkter och försäljning, och rapporterar problem och trender. Den stöder integrering med flera Amazon Seller Central konton, spåra alla data via ett enda gränssnitt för flera butiker.

Produktattribut

Adobe Commerce och Magento Open Source hanterar katalogsynkronisering med hjälp av produkten attributes för att definiera produktinställningar och data. Amazon använder också attribut som mappas via onboarding. Under förinställningsuppgifter för Amazon försäljningskanal kan du definiera ytterligare Amazon-attribut (om det behövs) för att säkerställa att produktmappningarna är korrekta när du importerar Amazon-listor till dina Commerce katalog. Bland dessa attribut finns UPC, EAN, ISBN och ASIN (Amazon Standard Identification Number). Genom introduktion kan man synka produkter mellan Amazon och Commerce -kataloger med dina attribut. Korrekt mappning av dina Commerce och Amazon-produkter säkerställer en kontinuerlig synkronisering av produktinformation, beställningar och lager.

Om du inte har dessa attribut skapade eller konfigurerade för katalogen bör du lägga till en Commerce produktattribut och era produkter före introduktionen. När ett Amazon-attribut importeras kan det användas för sökning, navigering, prisregler och mycket annat. Se Vad betyder ASIN, UPC, EAN, ISBN, SKU och andra streckkoder?

Efter introduktionen kan du när som helst hantera och uppdatera produktattribut och Amazon-mappningar.

Produktlistor

En Amazon-lista är en produktsida för varje produkt du säljer genom Amazon Marketplace, med produktbeskrivningar, priser, bilder med mera mappade genom attribut. Under introduktionen kan du konfigurera Commerce kan automatiskt publiceras i Amazon. Du kan även importera dina befintliga Amazon-listor genom att mappa dem till Commerce produkter.

När du har skapat en lista Commerce de skickas till Amazon för godkännande. De flesta framgångsrika listorna godkänns inom några timmar. Om din lista är godkänd visas den i Amazon Marketplace för direktbeställningar från kunder. The Amazon Sales Channel I finns en uppsättning flikar för att granska Amazon-listor. Beroende på problemet eller vilka data som krävs bör du granska Amazon Seller Central konto för specifik information om dessa listor.

  • Aktiv: Visar godkända produktlistor som är tillgängliga via Marketplace.

  • Klar för lista: Visar produkter som uppfyller alla krav och som är klara att publiceras till Amazon.

  • Inaktiv: Visar produkter som inte är tillgängliga på marknaden på grund av att de blockerats av en viss anledning (t.ex. ett brandingproblem), stängts och måste listas om osv.

  • Ej giltiga: På grund av listreglerna listas produkter som inte kan listas aktivt på marknaden (till exempel 0 antal eller försäljningsdatum).

  • Ofullständig: Listar produkter som saknar nödvändig information. Uppdatera produktdata för en annan granskning.

  • Avslutade: Visar en lista över produkter som kan listas men tas bort manuellt från Amazon. Du kan ändra listan över de här produkterna.

Synkroniserar data

Adobe Commerce och Magento Open Source kommunicerar produkt- och orderdata mellan Amazon Seller Central konto och Commerce serverdel. De kontinuerliga uppdateringarna utgör en enda källa via Commerce för att hantera och underhålla lager, utföra beställningar, hålla koll på försäljningen och minska omkostnader och dubbelarbete. Rapporteringen innehåller de senaste data för att spåra trender och lösa kommunikationsproblem som fångats upp mellan de två systemen.

All synkronisering hanteras av en cron, som uppdateras var femte minut i Åtgärder före installation.

recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94