Ta bort ett diagram från en kontrollpanel

NOTE
Kräver Administratör eller Standard behörighet att utföra dessa funktioner. Om du är en Standard -användare, du behöver Edit behörighet till kontrollpanelen.

Ibland passar inte namn längre. Det går snabbt och enkelt att byta namn på en kontrollpanel.

  1. Klicka på Dashboard Options menyn längst upp på skärmen, som finns bredvid Global Search -menyn.

  2. Klicka Rename i listrutan.

  3. Ange det nya namnet på instrumentpanelen när du uppmanas till detta.

  4. Klicka på Save Changes.

Exempel:

byta namn på instrumentpanel

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc