Lämna (dela inte) en kontrollpanel

Byter team? I mitten av vårrengöringen Commerce Intelligence konto? Om du vill lämna eller ta bort din delning från en kontrollpanel klickar du på Shared längst upp på skärmen när du är i kontrollpanelen och vill lämna. Klicka Leave this Dashboard för att ta bort dig själv.

Exempel:

lämna instrumentpanel

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc