Entitetsrelationsdiagram

Vad är en entity relationship (ER) diagram? Ett ER-diagram är en visualisering av tabeller i en databas och hur de relaterar till varandra. Det här avsnittet innehåller några ER diagram som hjälper dig att visualisera relationen mellan några vanliga databastabeller i Adobe Commerce.

NOTE
I hela det här avsnittet visas orden join, relationship och path. De här orden används för att beskriva hur två tabeller är sammankopplade.

Commerce ER-huvuddiagram

4_DB_Chart

Det här ER-diagrammet representerar relationerna mellan bastabellerna i en Commerce-databas. Genom att visa flera relationer samtidigt kan du se hur data skulle kunna relateras i flera tabeller.

Avsnitten nedan innehåller ER diagram som är specifika för två tabeller i taget. Om du vill visa ett diagram och tillhörande beskrivning klickar du på rubriken för det avsnittet.

customer\_entity & sales\_flat\_order

En kund har många beställningar

En kund kan göra många beställningar. Relationen mellan de här två tabellerna är customer\_entity.entity\_id = sales\_flat\_order.customer\_id

IMPORTANT
customer\_entity.entity\_id är inte lika med sales\_flat\_order.entity\_id. Den första kan betraktas som en customer\_id och den andra som en order\_id.

Om sökvägen mellan de här två tabellerna inte finns i Commerce Intelligence kan du skapa sökvägen på fliken Data Warehouse. När du är redo att skapa banan definieras den så här:

sales\_flat\_order & sales\_flat\_order\_item

1_OneOrderManyItems

En order kan innehålla många artiklar. Relationen mellan de här två tabellerna är sales\_flat\_order.entity\_id = sales\_flat\_order\_item.order\_id.

Om sökvägen mellan de här två tabellerna inte finns i Commerce Intelligence kan du skapa sökvägen på fliken Data Warehouse. När du är redo att skapa banan definierar du den enligt nedan.

catalog\_product\_entity & sales\_flat\_order\_item

3_OneProductManyTimes

En produkt kan köpas för många artiklar. Relationen mellan de här två tabellerna är catalog\_product\_entity.entity\_id = sales\_flat\_order\_item.product.

Om sökvägen mellan de här två tabellerna inte finns i Commerce Intelligence kan du skapa sökvägen på fliken Data Warehouse. När du är redo att skapa banan definierar du den enligt nedan.

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc