Förväntat Google ECommerce data

Efter Google ECommerce kontot har anslutits till Commerce Intelligencekommer systemet att börja importera data till en tabell med namnet ecommerce. Det här registret registrerar en datarad för varje transaktion. Detta inkluderar följande datakolumner på ordningsnivå:

Kolumnnamn
Beskrivning
\_id
Den här kolumnen är primärnyckeln.
accountId
Den här kolumnen innehåller det konto-ID som är kopplat till din Google Analytics e-handelskonto.
profileName
Den här kolumnen innehåller Google Analytics profilnamn.
profileId
Den här kolumnen innehåller Google Analytics profil-ID.
socialNetwork
Den här kolumnen innehåller namnet på det sociala nätverket (till exempel Facebook, eller YouTube)
campaign
Den här kolumnen innehåller kampanjnamnet (till exempel utm\_campaign).
medium
Den här kolumnen innehåller medienamnet (till exempel utm\_medium)
source
Den här kolumnen innehåller källnamnet. (till exempel utm\_source)
keyword
Den här kolumnen innehåller nyckelordsbeskrivningen (till exempel utm\_term)
transactionId
Den här kolumnen innehåller order-ID:t. Detta används för att koppla hänvisningsdata till orderdata.
updated\_at
Den här kolumnen innehåller den senaste gången dataraden uppdaterades.
recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc