Inköpsorder

En inköpsorder (PO) tillåter företagskunder att betala för auktoriserade inköp genom att referera till inköpsordernumret. Inköpsordern auktoriseras och utfärdas i förväg av det företag som gör köpet. Vid utcheckning väljer kunden Inköpsorder som betalningsmetod. När vi tagit emot din faktura behandlar företaget betalningen i leverantörsreskontratsystemet och betalar för köpet.

Innan du godkänner betalning med inköpsorder måste du alltid fastställa den kommersiella kundens kreditvärdighet.

Så här konfigurerar du betalning med inköpsorder:

 1. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Expandera Sales i den vänstra panelen och välj Payment Methods.

 3. Under Other Payment Methods ​expanderar du Expansionsväljaren i avsnittet Purchase Order.

  Inköpsorder {width="600" modal="regular"}

  En detaljerad beskrivning av de här konfigurationsinställningarna finns i Inköpsorder i referenshandboken för konfiguration.

  note note
  NOTE
  Om det behövs avmarkerar du kryssrutan Use system value för att ändra de här inställningarna.
 4. Om du vill aktivera betalningsmetoden anger du Enabled till Yes.

 5. För Title anger du en titel som identifierar betalningsmetoden vid utcheckning.

 6. Ange New Order Status till Pending tills betalningen har auktoriserats.

 7. Ange Payment from Applicable Countries till något av följande:

  • All Allowed Countries - Kunder från alla länder som anges i din butikskonfiguration kan använda den här betalningsmetoden.
  • Specific Countries - När du har valt det här alternativet visas listan Payment from Specific Countries. Om du vill markera flera länder håller du ned Ctrl (PC) eller Kommando (Mac) och klickar på varje alternativ.
 8. Ange Minimum Order Total och Maximum Order Total till de belopp som krävs för att kvalificera dig för den här betalningsmetoden.

  note note
  NOTE
  En order kvalificerar om summan faller mellan, eller exakt matchar, minimi- eller maximivärdena för totalvärdet.
 9. För Sort Order anger du ett tal som bestämmer positionen för det här objektet i listan över betalningsmetoder som visas vid utcheckning.

  Det här talet är relativt till de andra betalningsmetoderna. (0 = först, 1 = sekund, 2 = tredje o.s.v.)

 10. Klicka på Save Config när du är klar.

recommendation-more-help
dacea746-44a9-4368-b3fb-3bcff64c6be1