Hantera integreringen med Experience Cloud

Efter den första aktiveringen kan du hantera statusen för integreringen av Experience Cloud genom att aktivera eller inaktivera tillägget för enhetlig körning i Commerce Admin.

 • Om tillägget Enhetlig upplevelse i Commerce Admin är aktiverat och administratörskonton är tillhandahålls korrektkan Commerce-administratörer visa och komma åt tillgängliga Commerce-projekt från Adobe Experience Cloud. Administratörer kan fortfarande komma åt enskilda projekt via Admin URL för Commerce-projektmiljön.

 • Om tillägget för Commerce Admin Unified Experience är inaktiverat inaktiveras åtkomsten via Experience Cloud. Administratörer måste logga in på enskilda projekt med Admin URL för Commerce-projektmiljön.

WARNING
Om integreringen av Adobe Identity Management-tjänsten (IMS) är inaktiverad inaktiveras integreringen av Experience Cloud automatiskt.

Hantera integreringen från administratören

 1. Öppna menyn Konfiguration av butik i Commerce Admin genom att välja Stores från den vänstra navigeringsmenyn och välj Configuration.

 2. Välj på menyn Konfiguration Advanced > Admin och sedan expandera Unified Experience option.

  Konfiguration av Admin Store för integrering med Experience Cloud {width="600" modal="regular"}

 3. Aktivera eller inaktivera integreringen genom att välja Enable värde.

 4. Ändra projektnamnet som visas på arbetsytan för Commerce Projects genom att lägga till eller uppdatera Project Name värde.

 5. Spara konfigurationen.

 6. Rensa cachen.

Hantera integreringen med Adobe Commerce CLI

Administratörer i Commerce-system med administratörsåtkomst till Commerce-molnprojektet kan använda Adobe Commerce CLI-kommandon för att hantera integreringen med Experience Cloud.

 1. Logga in i molnprojektet från din lokala utvecklingsmiljö.

  code language-bash
  magento-cloud login
  
 2. Anslut till Commerce-programservern från rotkatalogen i din molnprojektmiljö.

  code language-bash
  ssh magento-cloud
  
 3. Kontrollera status för Admin Unified Experience-tillägget:

  code language-bash
  bin/magento admin:uex:status
  
 4. Ändra status för tillägget för att inaktivera integreringen

  • Aktiverabin/magento config:set admin/unified_experience/enabled 1

  • Inaktiverabin/magento config:set admin/unified_experience/enabled 0

Hantera administratörsanvändarkonton

Alla Commerce Admin-användare måste ha både ett administratörskonto i Commerce-instansen och ett Adobe-användarkonto (Adobe ID) för att få tillgång till produkter och tjänster i Adobe. Båda kontona måste vara kopplade till samma e-postadress.

 • Commerce Admin-kontoHantera användare i Commerce Admin från Admin för Commerce-instansen. Användarkonton för Commerce-administratörer måste tilldelas rollen Admin.

  Systemadministratörer i Commerce-projektet kan använda SSH för att ansluta till fjärrmiljönoch använda Commerce CLI admin:user:create och admin:user:unlock kommandon för att lägga till eller låsa upp administratörsanvändarkonton.

 • Adobe användarkonto—Administratörer för den Adobe-organisation som är associerad med Commerce-instansen måste logga in på Adobe Admin Console och lägga till Adobe ID för varje Commerce-administratör i organisationen. Sedan måste de tilldela produkträttigheter och behörigheter för att få tillgång till Commerce-programmet. Se Konfigurera Adobe Commerce-användare i Adobe Admin Console.

Administratörer som hanterar konfigurationen för integreringen av Experience Cloud från Adobe Developer Console måste ha ett Adobe-användarkonto med åtkomst för systemadministratör eller utvecklare.

NOTE
Ett Adobe ID är ett konto som skapats via Adobe som krävs för att få tillgång till produkter och tjänster via Experience Cloud. Handläggare som inte har någon Adobe ID kan skapa ett kostnadsfritt konto med samma e-postadress som de använder för att logga in på Commerce Admin.
recommendation-more-help
31746fd0-1ead-45b5-9192-1aaf582c5f66