Visual Merchandiser

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

The Visual Merchandiser är en uppsättning avancerade verktyg som gör att du kan positionera produkter och använda villkor som bestämmer vilka produkter som visas i kategorilistan. Resultatet kan vara ett dynamiskt urval produkter som justeras efter ändringar i katalogen. Du kan arbeta i visuellt läge, som visar varje produkt som en platta i ett rutnät, eller att arbeta från en lista med produkter i kategorin. Samma verktyg är tillgängliga i varje läge och du kan använda knapparna i det övre högra hörnet för att växla mellan olika typer av visning.

Kategoriprodukter i vyn Sida vid sida

Öppna Visual Merchandiser

 1. Administratör sidebar, gå till Catalog > Categories.

 2. Gå igenom kategoriträdet och klicka på den kategori som du vill redigera.

 3. Rulla ned och expandera Expansionsväljare den Products in Category -avsnitt.

 4. Klicka på Visa som rutor ( Visa som rutor ) för att visa produkterna som ett rutnät.

 5. När du är klar klickar du på Save Category.

Ändra en produkts position

 1. Använd sorteringsordning för att visa den produkt du vill flytta.

  • Metod 1: Dra och släpp

   Ta tag i Dra ( Dra ikonen ) i det övre högra hörnet av produktrutan och släpp produkten på rätt plats. Antalet produkter justeras för att återspegla den nya positionen.

  • Metod 2: Ange positionsvärde

   I Position styrenhet ( Positionsfält ) på produktrutan anger du numret där du vill att produkten ska visas. Retur 0 om du vill placera produkten högst upp i listan.

 2. När du är klar klickar du på Save Category.

NOTE
I en ren installation reserverar Adobe Commerce kategori-ID:t 2 för rotkatalogen för standardarkivet. Visual Merchandiser kan bara använda kategorier med ID-nummer 3 eller större.

Arbetsytekontroller

Kontroll
Beskrivning
Ikon för visningslista
Visa som lista
Visa som rutor, ikon
Visa som rutor
Matcha enligt regel - växla - nej
Matcha enligt regel - nej
Matcha enligt regel - ja
Matcha enligt regel - ja
Ikonen Flytta
Dra
Positionskontroll
Position
Ikonen Ta bort från kategori
Ta bort från kategori
Objekt per sidkontroll
Visa per sida
Ändra sidvisning
Gå till nästa/föregående
recommendation-more-help
d5ef48ad-708f-4ce5-a225-e7bb6053ded5