Lägga till innehållsblock

Du kan skapa egna block med innehåll och sedan lägga till dem på en sida, i en grupp med sidor eller till och med i ett annat block. Du kan till exempel placera ett bildreglage i ett block och sedan placera blocket på startsidan. Arbetsytan Blockar använder samma grundläggande kontroller som Sidor arbetsyta som hjälper dig att hitta tillgängliga block och utföra rutinunderhåll. När blocket är klart kan du använda Widget verktyg för att placera den på specifika sidor i din butik.

På sidan Block visas ett rutnät med befintliga block {width="700" modal="regular"}

Skapa ett block

 1. Administratör sidebar, gå till Content > Elements>Blocks.

 2. Klicka på i det övre högra hörnet Lägg till nytt block.

  På sidan Nytt block visas alternativ och en innehållsyta {width="500" modal="regular"}

 3. Om du vill ändra det nya blockets standardaktiverade status anger du Aktivera block till No.

 4. Tilldela en Blocknamn för intern referens.

 5. Tilldela en unik Identifierare för blocket.

  Använd alla gemener med understreck i stället för mellanslag.

 6. Markera varje Store View där du vill att blocket ska vara tillgängligt.

 7. Lägg till innehållet för blocket med verktygsuppsättningen för det visade innehållet:

  • If Page Builder är aktiverat, välj Edit with Page Builder för att använda verktygen i Page Builder i innehållet arbetsyta.

   Arbetsytan i Page Builder {width="500" modal="regular"}

   note note
   NOTE
   Mer information om hur du lägger till block med Page Builder finns i Självstudiekurs 2: Block.
  • Använd redigerare om du vill formatera text, skapa länkar och lägga till tabeller, bilder, video och ljud.

   Om du föredrar att arbeta med HTML-kod klickar du på Visa/dölj redigerare.

   Blockredigerare (dold) {width="500" modal="regular"}

 8. Klicka på knappen Save pil och välj Save & Close.

  Det nya blocket visas längst ned i listan i rutnätet.

 9. Använd Widget för att placera det färdiga blocket på en viss sida i din butik.

Ta bort ett block

Det finns två sätt att ta bort ett anpassat block. Du kan ta bort den från Block eller från sidan Redigera block.

Metod 1: Ta bort ett block från rutnätet

 1. Administratör sidebar, gå till Content > Elements>Blocks.
 2. Leta upp blocken med hjälp av filter ovanför stödrastret och markera kryssrutan för ett eller flera block som ska tas bort.
 3. I listans övre vänstra hörn anger du Actions till Delete.
 4. Bekräfta åtgärden genom att klicka OK.

Metod 2: Ta bort ett block från redigeringssidan

 1. Administratör sidebar, gå till Content > Elements>Blocks.
 2. Sök efter det block som ska tas bort.
 3. I Åtgärder kolumn för blocket klickar du på Select och välja Edit.
 4. Klicka på Delete Block.
 5. Bekräfta åtgärden genom att klicka OK.

Spara-menyn

Kommando
Beskrivning
Save
Spara det aktuella blocket och fortsätt arbeta.
Save & Duplicate
Spara och stäng det aktuella blocket och öppna en ny kopia.
Save & Close
Spara och stäng det aktuella blocket och återgå till rutnätet för block.

Lägga till en ljuslåda eller ett reglage

 • Det är enkelt att lägga till en reglage till din butik med Page Builder. Skjutreglaget kan ställas in så att det spelas upp automatiskt, eller styras manuellt med navigeringsknappar.

  Page Builder-reglage {width="600" modal="regular"}

  Det finns också ett brett sortiment av jQuery-baserade ljusbord för bilder på Commerce Marketplace, och vissa är gratis.

 • Du kan även hämta ett tillägg från Commerce Marketplace. Mer hjälp finns i dokumentationen från tilläggsutvecklaren.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de