Sales > Quotes

Funktionen B2B för Adobe Commerce {width="20"} Exklusiv funktion endast tillgänglig med B2B för Adobe Commerce
TIP
Med installation och aktivering av B2B för Adobe Commerce kan köpupplevelsen personaliseras med företagsspecifika funktioner. B2B för Adobe Commerce är en integrerad lösning som stöder både B2B- och B2C-modeller. Mer information om B2B-funktionerna finns i Användarhandbok för B2B för Adobe Commerce.

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​från_ Administratör _sidofält.

General

Allmänt

Fält
Omfång
Beskrivning
Minimum Amount
Webbplats
Den minsta delsumman för kundvagnen, efter eventuella rabatter, som krävs innan en kund kan skicka in en anbudsförfrågan. Standardvärde: 0
Minimum Amount Message
Butiksvy
Meddelandet som visas i kundvagnen när en kund försöker skicka en anbudsförfrågan, men minimibeloppet som krävs uppfylls inte.
Default Expiration Period
Webbplats
Bestämmer standardlivslängden för en citat som tidsperiod från det datum då anbudsförfrågan ingavs. Alternativ: Days / Weeks / Months

Attached Files

Bifogade filer

Fält
Omfång
Beskrivning
File formats for upload
Global
Bestämmer vilka filformat som kan bifogas till en offert. Standardvärden som stöds: doc, docx, xls, xlsx, pdf, txt, jpg, pngoch jpeg
Maximum file size
Global
Anger den maximala storleken för en fil som är kopplad till en offert. Den här inställningen kan åsidosättas av serverkonfigurationen.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672