General > Advanced Reporting

Om du vill komma åt lagringskonfigurationsinställningarna väljer du Stores > Settings>Configuration ​i sidofältet_ Admin _.

Advanced Reporting

Advanced Reporting ​är en molnbaserad tjänst som drivs av Adobe Commerce Intelligence{:target="_blank"}. Mer information finns i Avancerad rapportering{:target="blank"} i Starthandboken _.

Avancerad rapportering

Fält
Omfång
Beskrivning
Advanced Reporting Service
Global
Aktiverar integrering av Advanced Reporting för din Commerce-installation.
Industry
Webbplats
Identifierar din bransch för att anpassa Advanced Reporting.
Time of day to send data
Global
Fastställer tiden varje dag som lagringsdata skickas till Advanced Reporting. Tiden baseras på en 24-timmarsklocka och inkluderar minut, timme och sekund i tidszonen.
recommendation-more-help
d39aca6f-58a0-41c6-83eb-39fd0ef30672