Konfigurera högsta antal rekvisitionslistor

När funktionen för rekvisitionslista är aktiverad kan kunderna skapa flera listor med artiklar som köpts ofta och använda dessa listor för orderplacering. Den är tillgänglig för både inloggade användare och gäster. Du kan aktivera rekvisitionslistor när du konfigurera B2B-funktionerna.

En kund kan ha flera listor som fokuserar på produkter från olika leverantörer, köpare, team, kampanjer eller annat som effektiviserar vanliga arbetsflöden. Funktioner för rekvisitionslista liknar önskelistor, med följande skillnader:

  • En rekvisitionslista rensas inte efter att artiklar har skickats till kundvagnen. Det kan användas flera gånger.
  • I användargränssnittet för rekvisitionslistor används en kompakt vy för att visa många objekt.

Som standard kan kunderna behålla upp till 999 rekvisitionslistor för sitt konto. Men du kan ändra konfigurationen och ange ett lägre nummer för att minska belastningen på din butik.

  1. Administratör sidebar, gå till Stores > Settings>Configuration.

  2. Expandera på den vänstra panelen Customers och välja Requisition Lists.

    Rekvisitionslistor - allmän inställning {width="600" modal="regular"}

  3. För Number of Requisition Lists anger du det maximala antalet rekvisitionslistor som kan underhållas för varje kundkonto.

    Minsta antal är 2, och det högsta värdet är 999.

  4. När du är klar klickar du på Save Config.

recommendation-more-help
88ad8589-1cb8-47eb-a79c-0e4726a4ac2a