Uppdatera databasstrukturen updating-the-database-structure

Om du vill använda ändringarna i scheman startar du guiden Databasuppdatering. Den här assistenten är tillgänglig via Tools > Advanced > Update database structure. Den kontrollerar om databasens fysiska struktur matchar dess logiska beskrivning och kör SQL-uppdateringsskripten.

Modulerna i databasen fylls i och aktiveras automatiskt.

Följ stegen och visa SQL-skriptet för databasuppdatering:

NOTE
Detta är i ett redigeringsfält och kan ändras för att ta bort eller lägga till SQL-kod.

Starta sedan databasuppdateringen:

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b