CRM-koppling crm-connector

The CRM-koppling kan du konfigurera datasynkroniseringen mellan Adobe Campaign och ett CRM-system.

Med den här aktiviteten kan du:

  • Importera från CRM
  • Exportera till CRM
  • Importera objekt som tagits bort i CRM
  • Ta bort objekt i CRM

Välj det externa konto som matchar det CRM-konto som du vill konfigurera synkronisering med och välj sedan det objekt som ska synkroniseras (konton, affärsmöjligheter, kontakter osv.).

Mer information om CRM-anslutningar i Adobe Campaign finns i det här avsnittet.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d