Leveranskontroll delivery-control

A Leveranskontroll-type kan du starta, pausa eller stoppa en leverans.

Detta kan vara den leverans som anges i övergången, en leverans som valts uttryckligen eller en leverans som beräknas av ett skript. Mer information finns i Leverans.

Om du väljer Start kommer aktiviteten att utföra alla steg som krävs för att starta leveransen (målberäkning, förberedelse av innehåll, leverans). Om några av dessa steg redan har utförts av en tidigare arbetsflödesaktivitet, kommer de inte att utföras igen. Om måluppskattningen till exempel redan utfördes av en Delivery typaktivitet (se Leverans), Act on the delivery kommer att starta de återstående stegen (förberedelse och leverans av innehåll).

Följande alternativ är tillgängliga:

  • Generate an outbound transition

    Skapar en utgående övergång som ska aktiveras i slutet av körningen. Du kan välja om du vill hämta målet för den utgående leveransen eller inte.

  • Processing errors

    Se Bearbetningsfel.

Indataparametrar input-parameters

  • deliveryId

Leverans-ID, om den valda åtgärden är Specified in the transition.

recommendation-more-help
cffff7e4-091f-472e-87ca-52087599f99d