Hantera resurser med Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service aem-assets

Kom igång med Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service get-started-assets-essentials

Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service är en integrerad, samarbetsplattform som utformats för att effektivisera ditt kreativa arbetsflöde och centralisera digitala resurser för smidig leverans av upplevelser. Det förenklar organisationen, taggningen och hämtningen av godkända produktionsresurser, vilket säkerställer att alla team har ett enhetligt varumärke. Med det användarvänliga gränssnittet Assets as Cloud Service ger dig omedelbar tillgång till och möjlighet att dela resurser i dina Adobe Creative- och Experience Cloud-program.

Läs mer i as a Cloud Service dokumentation för Adobe Experience Manager Assets.

Överföra och infoga resurser add-asset

Importera filer till Assets as Cloud Servicemåste du först bläddra i eller skapa mappen som den ska lagras i. Du kan sedan infoga dem i ditt e-postinnehåll.

Mer information om hur du överför resurser finns i as a Cloud Service dokumentation för Adobe Experience Manager Assets.

 1. Gå till den avancerade menyn på din hemsida och välj Experience Manager Assets.

  {modal="regular"}

 2. Under Resurshantering, klicka Resurser och välj databas för dina resurser i Adobe Campaign.

 3. Klicka på en mapp från det centrala avsnittet eller från trädvyn för att öppna den.

  Du kan också klicka Create folder för att skapa en ny mapp.

 4. Klicka på Add Assets för att överföra nya resurser till din mapp.

  {modal="regular"}

 5. Från Upload files, klicka Browse och välj om du vill Browse files eller Browse folders.

 6. Markera filen som du vill överföra. När du är klar klickar du på Upload.

  {modal="regular"}

 7. Om du vill komma åt den avancerade resurshanteringsmenyn väljer du den resurs du just överförde.

  Mer information om hur du hanterar dina resurser finns i detta page.

  {modal="regular"}

 8. Om du vill redigera dina resurser ytterligare med Adobe Photoshop Express dubbelklickar du på resurserna. Välj sedan på den högra menyn Edit mode -ikon. Läs mer.

 9. Från Adobe Campaignväljer du Asset picker från den vänstra rutan i e-postdesignern.

  {modal="regular"}

 10. Välj dina tidigare skapade Assets mapp. Du kan också söka efter resursen eller mappen i sökfältet.

  Klicka på Manage assets direkt få tillgång till Adobe Experience Manager Assets arbetsyta.

 11. Dra och släpp mediefilen i e-postinnehållet.

  {modal="regular"}

 12. Du kan anpassa dina resurser ytterligare, till exempel lägga till en extern länk eller en text med Settings och Styles -tabbar. Läs mer om komponentinställningar

  {modal="regular"}

recommendation-more-help
c39c2d00-ba9a-424b-adf9-66af58a0c34b