[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Välj en målmappning selecting-a-target-mapping

Som standard är målet för leveransmallar Recipients. Målmappningen använder därför fälten i nms:mottagare tabell. Adobe Campaign erbjuder andra målmappningar för leveranser som kan användas utifrån dina behov.

Mappningarna är följande:

Namn
Använd
Standardschema
Mottagare
Leverera till mottagare av Adobe Campaign-databasen
nms:mottagare
Besökare
Leverera till besökare vars profiler har samlats in via hänskjutning (viral marknadsföring) eller via sociala nätverk (Facebook, X - tidigare Twitter), till exempel.
mns:besökare
Prenumerationer
Leverera till mottagare som prenumererar på en informationstjänst som ett nyhetsbrev
nms:prenumeration
Prenumerationer på besökare
Skicka till besökare som prenumererar på en informationstjänst
nms:visitorSub
Tjänst
Publicera till ett X-konto eller en Facebook-sida
nms:service
Operatorer
Leverera till Adobe Campaign
nms:operator
Extern fil
Leverera via en fil som innehåller all information som behövs för leveransen
Inget länkat schema, inget mål har angetts
NOTE
Du kan också skapa nya målmappningar. Den här åtgärden är reserverad för expertanvändare. Mer information hittar du i det här avsnittet.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1