Kontrollregler control-rules

Kontrollregler för analys och skiljeförfarande analysis-and-arbitration-control-rules

Med kontrollregler kan du garantera giltigheten och kvaliteten på meddelanden före leverans: teckenvisning, SMS-storlek, adressformat osv.

Med en uppsättning färdiga regler kan du utföra vanliga kontroller. Dessa kontroller (visas i fet stil i gränssnittet) är:

 • Object approval (e-post): kontrollerar att avsändarobjektet och adressen inte innehåller specialtecken som kan orsaka problem för vissa e-postagenter.
 • URL label approval (e-post): kontrollerar att varje spårnings-URL har en etikett.
 • URL approval (e-post): kontrollerar spårnings-URL:er (närvaron av tecknet "&").
 • Message size approval (mobil): kontrollerar storleken på SMS-meddelanden.
 • Validity period check (e-post): kontrollerar att giltighetsperioden för leveransen är tillräckligt lång för att skicka alla meddelanden.
 • Proof size check (alla kanaler): genererar ett felmeddelande om målpopulationen för korrektur överstiger 100 mottagare.
 • Wave scheduling check (e-post): Kontrollerar att den senaste leveransvågen är schemalagd att påbörjas före giltighetsperiodens slut, om leveransen bryts ned i flera påfyllnader.
 • Unsubscription link approval (e-post): kontrollerar om det finns minst en avanmälan (avanmälan)-URL i varje innehåll (HTML och Text).

Skapa en kontrollregel creating-a-control-rule

Det går att skapa nya kontrollregler som passar dina behov. Om du vill göra det skapar du en Control-typologiregel och anger kontrollformeln i SQL på fliken Code.

Exempel:

I följande exempel ska vi skapa en regel som förhindrar att ett SMS-erbjudande skickas till fler än 100 mottagare. Denna regel kommer att kopplas till en kampanjtypologi och sedan till de SMS-leveranser som det aktuella erbjudandet är tillgängligt för.

Använd följande steg:

 1. Skapa en typologiregel för Control. Välj en Warning-varningsnivå.

 2. På fliken Code anger du det skript som ska tillämpa det önskade tröskelvärdet, som visas nedan:

  Skriptet utlöser en varning om leveransmålet överstiger 100 kontakter:

  code language-none
  if( delivery.FCP == false && delivery.properties.toDeliver > 100 ) { logWarning("Significant number of SMS to deliver (" + delivery.properties.toDeliver + "). Please make sure the target is correct.") return false; } return true
  
 3. Länka den här regeln till en kampanjtypologi och referera till typologin i den aktuella SMS-leveransen.

 4. Vid leveransanalys tillämpas regeln och en varning skapas om tillämpligt.

  Leveransen är dock fortfarande klar att skickas.

  Om du ökar aviseringsnivån förhindrar detta att leveransen startar.

  När analysen är klar är knappen Confirm delivery inte tillgänglig.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1