Diskussionsforum discussion-forums

Operatörer i Adobe Campaign kan använda diskussionsforum för att dela information. Följande element har ett eget forum: planer, program, kampanjer, resurser, simuleringar, aktier. Varje operator har också ett personligt forum. Alla diskussioner är offentliga, även på personliga forum.

Operatörer kan prenumerera på ett forum och få ett e-postmeddelande varje gång ett meddelande skickas.

Gå till ett forum accessing-a-forum

Gå till kontrollpanelen och klicka på länken Forum i det övre högra hörnet om du vill besöka forumet för en kampanj, en operator osv. Den här länken ger dig även information om det totala antalet meddelanden i forumet.

Använd ett forum using-a-forum

Meddelanden och deras svar visas i kronologisk ordning (från senaste till äldsta).

Om du vill visa innehållet i ett meddelande klickar du på meddelandehuvudet.

Starta en ny diskussion

Om du vill starta en ny diskussion klickar du på knappen Add a discussion i det övre högra hörnet. Discussion forum-rutan visas (se nedan).

Publicera ett meddelande till en befintlig diskussion

Om du vill skicka ett meddelande till en befintlig diskussion öppnar du meddelandet som du vill svara på och klickar sedan på länken Reply i det övre vänstra hörnet. Discussion forum-rutan visas (se nedan).

När du svarar på ett meddelande får den som publicerade det ursprungliga meddelandet ett meddelande.

Skriv ett meddelande

I rutan Discussion forum:

 1. Ange texten i fältet Message och en diskussionsrubrik i fältet Subject.

 2. Vid behov:

  • Använd fältet Operator to notify om du vill att någon ska delta i diskussionen som inte prenumererar på forumet. Operatorn får ett e-postmeddelande för det här specifika meddelandet (de kommer inte att prenumerera på forumet). Om du vill meddela flera operatorer väljer du en grupp med operatorer.
  • Klicka på Browse om du vill lägga till en bifogad fil i meddelandet. Den bifogade filen kommer också att inkluderas i e-postmeddelandet. Bifogade filer kan bara skickas individuellt: om du vill skicka flera filer måste du zippa dem.
 3. Klicka på Create the message för att publicera den på forumet.

NOTE
När ett meddelande har skickats till forumet kan det inte längre ändras eller tas bort.

Publicera på en operatörs personliga forum posting-to-the-personal-forum-of-an-operator

Du kan skicka ett meddelande till en operatörs forum om ditt meddelande t.ex. inte gäller en viss kampanj, men du ändå vill hålla reda på konversationen i Adobe Campaign. Personliga forum är offentliga och alla operatörer kommer att se ditt meddelande. Operatören får ett meddelande varje gång någon publicerar på sitt personliga forum.

Så här kommer du åt en operatörs forum:

 • Om du har behörighet att komma åt noden Administration > Access management > Operators i utforskaren öppnar du instrumentpanelen för den önskade operatorn och klickar på länken Forum i det övre högra hörnet.
 • Om inte, leta reda på namnet på operatorn i Adobe Campaign (via ett meddelande som skickats till forumet av den här operatorn, en uppgift som tilldelats dem) och klicka på den för att komma åt deras instrumentpanel. Du kan också be administratören att skapa en vy över operatörsmappen.

Prenumerera på ett forum subscribing-to-a-forum

Genom att prenumerera på ett forum kan du följa diskussioner. Du får ett e-postmeddelande varje gång ett meddelande skickas till forumet. Det här e-postmeddelandet innehåller meddelandetexten och eventuella bilagor. Om du vill svara på ett meddelande klickar du i e-postmeddelandet och loggar sedan in på Adobe Campaign webbgränssnitt. När du prenumererar på ett forum visas den här informationen för alla.

 • Om du vill prenumerera på ett forum klickar du på knappen Follow discussions i det övre högra avsnittet ovanför listan med meddelanden.

  Avsnittet blir blått och visar att du prenumererar på forumet.

 • Om du vill avbryta prenumerationen på ett forum klickar du på knappen Unsubscribe.

 • På din personliga instrumentpanel visas de forum som du prenumererar på. Klicka på länken Subscription to discussion forums för att visa listan och klicka sedan på det objekt som är intressant för dig för att komma åt dess forum.

  Mer information om personliga instrumentpaneler finns i det här avsnittet.

 • Om du vill se vem som prenumererar på ett forum klickar du på länken List of subscribers to this discussion forum ovanför listan med meddelanden.

Kontrollera meddelandeleverans checking-notification-delivery

Om operatorer som prenumererar på ett forum inte får meddelanden som förväntat:

 • Kontrollera att e-postadresser anges i operatörens profiler.

 • Gå till noden Administration > Production > Technical workflows > Campaign processes och kontrollera att arbetsflödet för Jobs in discussion forums har startats utan fel.

 • Visa leveransloggarna:

  • Gå till Campaigns > Navigation > Deliveries på startsidan för Adobe Campaign och öppna sedan leveransen av Discussion forum notification.
  • Gå till Administration > Production > Objects created automatically > Technical deliveries > Workflow notifications i Utforskaren och klicka sedan på Discussion forum notifications.

  I rutan Discussion forum notifications finns leveransloggarna på fliken Edit > Delivery. Du kan även visa flikarna Tracking > Log och Exclusion causes.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1