Åtkomst till kampanjer accessing-campaigns

När en kampanj har beställts har ordern godkänts och tillgänglighetsdatumet har uppnåtts, kan den utföras.

Beroende på kampanjtypen och vilka alternativ som valts körs kampanjen lokalt eller centralt.

Åtkomst till kampanjen accessing-the-campaign

När ordern har godkänts och tillgänglighetsdatumet har nåtts skapas kampanjen lokalt och kan användas. Lokala operatorer meddelas om att de är tillgängliga.

Den läggs till i detaljerna för matchningsordningen och kan redigeras. Med den fullständiga kontrollpanelen kan du hantera den lokalt.

Kampanjen är fortfarande tillgänglig i Campaign-översikten, som du hittar via Campaigns på startsidan.

Tillgängliga inställningar available-settings

Lokala enheter kan anpassa kampanjinnehållet efter deras behov med hjälp av alla kampanjpanelselement. Deras huvuduppgift blir att anpassa arbetsflödet för målinriktning och eventuellt personalisera leveransinnehåll.

Kampanjkörning campaign-execution

Varje lokal enhet kan köra kampanjarbetsflödet och utföra nödvändiga godkännanden baserat på den process som definieras i kampanjens mall.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1