Redigera schema edit-schema

Data kan omformas, normaliseras och, om det behövs, berikas i arbetsflödet med hjälp av aktiviteten Edit schema. Det används vanligtvis för att normalisera datastrukturen: du kan ändra namn på utdatakolumnerna eller deras innehåll genom att beräkna medelvärden för ett fält eller en mängd, till exempel.

Den här aktiviteten ändrar inte data i arbetstabellen, utan ändrar bara dess schema, dvs. den logiska vyn av data.

Du kan också skapa kopplingar med andra arbetstabeller via fliken Links.

I det nedre avsnittet kan du konfigurera listan med föreningsvillkor, dvs. villkoren som används för att stämma av data från de två tabellerna.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1