CRM-koppling crm-connector

Med aktiviteten CRM-koppling kan du konfigurera datasynkroniseringen mellan Adobe Campaign och ett CRM-system.

Mer information om CRM-anslutningar i Adobe Campaign finns i det här avsnittet.

Med den här aktiviteten kan du:

  • Importera från CRM
  • Exportera till CRM
  • Importera objekt som tagits bort i CRM
  • Ta bort objekt i CRM

Välj det externa konto som matchar det CRM-konto som du vill konfigurera synkronisering med och välj sedan det objekt som ska synkroniseras (konton, affärsmöjligheter, kontakter osv.).

Aktivitetens konfiguration beror på vilken process som ska utföras. Olika konfigurationer beskrivs på den här sidan.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1