Vänta wait

A Vänta Aktiviteten aktiverar övergången efter en tidsfördröjning på var som helst mellan några sekunder och flera månader. En vänteuppgift blockerar inte körningen av andra uppgifter. Arbetsflödet kan köra uppgifter parallellt medan den här uppgiften väntar.

Du kan ange etiketten och vänta med redigeraren, som i exemplet nedan:

I Duration fältet kan värdet uttryckas i valfri enhet: (enligt operatorns nationella inställningar):

  • Om nationella inställningar inte anges: s i sekunder, m i minuter, h i timmar, d i dagar, y i åratal. Vid tidpunkten för godkännandet konverteras värdet automatiskt till den mest läsbara enheten.

    Standardenheten är dagen (d).

  • Om de regionala inställningarna till exempel är inställda på "Français": s i sekunder, mn i minuter, h i timmar, j i dagar, m för månader, a i åratal. Vid tidpunkten för godkännandet konverteras värdet automatiskt till den mest läsbara enheten, som i exemplet ovan 90s konverterades till 1mn 30s.

    Standardenheten är dagen (d).

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1