Varning alert

An Varning aktiviteten skickar ett meddelande till en grupp operatorer. Det fungerar på samma sätt som en godkännandeaktivitet, men inget svar förväntas i detta fall.

En varning är inte beständig och visas därför inte från konsolen. Operatörerna för den tilldelade gruppen måste ha en fullständig e-postadress för att kunna ta emot meddelandet. Konfigurationen för den här aktiviteten liknar den för en Godkännande. Standardleveransmallen som används för att varna operatorer är 'alertAssigner'.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1