Arkitektur architecture

Arbetsflöden hanteras av en specifik modul. Den här modulen kan startas på flera servrar för att dela bearbetningsbelastningen.

  • Processen 'Workflow Instance Runner' (runwf) kör alla åtgärder i en viss arbetsflödesinstans. När det inte finns några uppgifter att utföra just nu blir den"passiv", det vill säga sparar dess status i databasen och sedan stoppas.
  • Modulen Arbetsflödesserver (wfserver) övervakar aktuella arbetsflödesinstanser. När det finns en uppgift att utföra skapar den här modulen en process för att aktivera (eller återaktivera) motsvarande instans.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1