Uppdatera aggregat update-aggregate

Aggregat definieras på kubnivå för rapportering. A Workflow -fliken är tillgänglig när du konfigurerar en mängd.

Aggregat är användbara när du hanterar stora datavolymer. De uppdateras automatiskt baserat på inställningarna som anges i den dedikerade arbetsflödesrutan, så att de data som samlats in senast kan integreras med indikatorerna

Aggregat definieras på den relevanta fliken för varje kub.

The Update aggregate Med -aktiviteten kan du välja det uppdateringsläge som ska användas: helt eller delvis.

Som standard utförs en fullständig uppdatering under varje beräkning. Om du vill aktivera en partiell uppdatering väljer du det relevanta alternativet och definierar uppdateringsvillkoren.

God praxis: a Scheduler kan användas för att ange frekvensen för uppdateringar av beräkningar.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1