Återkommande leverans recurring-delivery

A Recurring delivery Med -aktivitet kan du konfigurera en förekomst av en leveransmall som är specifik för en kampanj.

Upptäck den här funktionen i en video

Den här aktiviteten är bara tillgänglig från Targeting and workflows som finns i en kampanj.

Så här gör du:

  1. Välj den leveransmall som aktiviteten ska baseras på.

  2. Konfigurera leveransmallen.

Konfigurationsprocessen för den här aktiviteten liknar den för att skapa en leveransmall utifrån tillgängliga alternativ. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

CAUTION
Återkommande leveranser stöder inte förhandsgranskning av innehåll eller utskick av korrektur, inklusive måldata personaliseringselement.

Ett exempel på den här aktiviteten som används finns i section.

Så här ställer du in återkommande leverans set-up-recurring-delivery

A återkommande leverans skapar en ny leveransinstans varje gång den körs. Om arbetsflödet till exempel är schemalagt att köras en gång i veckan resulterar det i 52 leveranser efter ett år. Det innebär också att de breda loggarna och spårningsloggarna separeras av varje leveransinstans.

Återkommande leverans

Om du vill stoppa en återkommande leverans från att köras bör du helt avbryta kampanjen eller stoppa arbetsflödet som körs. Om du stoppar leveransen från kontrollpanelen för Campaign kommer leveransförekomsten endast att stoppas: nästa instans av den återkommande leveransen kommer att fortsätta skapas vid varje arbetsflödeskörning.

NOTE
Det går inte att skicka ett bevis från en Recurring delivery typaktivitet.
Om du vill skapa en leverans direkt via ett kampanjarbetsflöde använder du de kanalspecifika aktiviteter som är förkonfigurerade (t.ex. Recurring delivery).

Självstudievideo recurring-delivery-video

I den här videon förklaras hur du konfigurerar en återkommande leverans och en schemaläggningsaktivitet.

Det finns fler videor med Campaign Classic om hur man gör här.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1