Dataanalys, intelligens och AI/ML-modeller

Dataanalys, intelligens och AI/ML omfattar förmågan inom Adobe Experience Platform att utföra en undersökande fråga och analys av data som finns i sjön.

Experience Platform's Frågetjänst gör att SQL-frågor kan utföras på data. Dessutom Experience Platform tillåter anslutningar med SQL-klienter, gränssnitt och Business Intelligence-verktyg (BI) från tredje part för att direkt ansluta till, komma åt och fråga data i Experience Platform, med PostgreSQL -protokoll.

Blueprint
Beskrivning
Experience Cloud-program
Dataanalys och dataanalys
  • Dataanalys och Intelligence-utkast omfattar de metoder som kan användas för att söka efter och analysera data för att få djupare insikter inom Experience Platform
  • Experience Platform Intelligens
Custom Data Science for Profile Enrichment
  • Utbilda, poängsätta och driftsätta modeller för att ytterligare berika kundprofiler och handlingmodellstyrda kundinsikter
  • Experience Platform Intelligens
  • Real-time Customer Data Platform
recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b