Adobe Campaign Standard-rapportering

Mer information om hur du konfigurerar den här integreringen finns i dokumentationen för Adobe Campaign.

IMPORTANT
Den här artikeln gäller Adobe Campaign Standard enbart rapportering. Se här för att lägga till Adobe Campaign Klassisk rapportering.

Integrationen mellan Adobe Analytics och Adobe Campaign Standard:

 • Här kan du dela dina KPI-data (Key Performance Indicator) från Adobe Campaign Standard till Adobe Analytics.
 • Förbättrar spårningsformler med Adobe Analytics-parametrar.
 • Lägger till en ny rapport under Analytics > Reports > Adobe Campaign.
 • Lägger till fem nya Adobe Campaign-klassificeringar.
 • Lägger till nio nya Adobe Campaign-mått.
 • Lägger till sex nya Adobe Campaign-dimensioner.
 • Synkroniserar data till Analytics var 15:e minut via en automatiskt konfigurerad datakälla.

Steg 1. Aktivera Adobe Campaign Standard-rapportering section_C685EF10505045708A6536BB13F6CD58

För att kunna visa data om Campaign Standarder i Analytics måste ni först aktivera kampanjrapportering i Report Suite Manager.

 1. Navigera till Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Adobe Campaign > Adobe Campaign Reporting.

 2. Klicka på Enable Campaign Reporting.

Steg 2. Visa Adobe Campaign-rapporter section_9C18A29F3CC54BD4AC5EA96417F17B33

Integrationen mellan Adobe Campaign Standard och Adobe Analytics ger följande rapport under Analytics > Reports

 • Adobe Campaign Executed Delivery ID: Visar data som importerats från Adobe Campaign om e-postmeddelanden som skickats från Adobe Campaign. |

Steg 3. Använda Adobe Campaign-klassificeringar section_74A28AF3F4CA4091943789DE4D8B2B63

Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > Adobe Campaign > Adobe Campaign Classifications

När rapportsviten har aktiverats för Adobe Campaign finns följande klassificeringar:

Klassificering
Beskrivning
Delivery ID
Namn på intern leverans som visas i Campaign
Delivery Label
Leverans i kampanj - enskild leverans/återkommande leverans/transaktionsleverans
Campaign ID
Internt kampanjnamn som du ser i Campaign
Campaign Label
Campaign i Adobe Campaign
Executed Delivery Label
Lista över enskilda utförda leveranser

Adobe Campaign Standard mått och mätvärden finns i Adobe Analytics section_F33385C9660644AF84172EC39601469B

Följande mätvärden är tillgängliga från Campaign i Adobe Analytics-rapportsviter:

 • Adobe Campaign - skickat
 • Adobe Campaign - öppnat
 • Adobe Campaign - klickat
 • Adobe Campaign - levererat
 • Adobe Campaign - unikt öppnat
 • Adobe Campaign - unikt klickat
 • Adobe Campaign - avbeställt
 • Adobe Campaign - totala avhopp
 • Instanser för leverans-ID som körts i Adobe Campaign

Följande dimensioner är tillgängliga från Campaign i rapportsviterna för Adobe Analytics:

Dimensionsnamn
Definition
Kampanj-ID
ID för alla kampanjer för vilka KPI har skickats under varaktigheten.
Kampanjetikett
Etiketter för kampanj-ID:n
Leverans-ID
ID för alla leveranser för vilka KPI har skickats under varaktigheten. Innehåller även ID:n för huvudleveranser av återkommande leveranser och transaktionsleveranser. Exempel: En DM1 med återkommande leverans schemalades och DM2, DM3, DM4 och DM5 var underordnade leveranser för den återkommande leveransen. Leverans-ID:t visar resultat för alla leveranser, DM1 till DM5.
Leveransetikett
Etiketter för leverans-ID
Utfört leverans-ID
ID:n för endast utförda leveranser. Inget ID för återkommande/transaktionell huvudleverans. Exempel: En DM1 med återkommande leverans schemalades och DM2, DM3, DM4 och DM5 var underordnade leveranser för den återkommande leveransen. Utfört leverans-ID visar resultat för alla leveranser från DM2 till DM5 - de leveranser som faktiskt har utförts.
Etikett för utförd leverans
Etiketter för utförda leverans-ID:n
recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf