Schemalägga makroaktiverade arbetsböcker

Adobe Report Builder har stöd för formatet .xlsm som gör att du kan schemalägga makroaktiverade arbetsböcker.

Detta är användbart om du behöver schemalägga, bearbeta och ta emot makroaktiverade arbetsböcker på ett säkert sätt.

IMPORTANT
Även om du kan schemalägga arbetsböcker med makron i Report Builder så används dessa makron inte under varje schemalagd körning. De används endast när arbetsboken är öppen i det ursprungliga Microsoft Excel-programmet.

Schemalagda arbetsböcker med makron kan bara levereras i makroaktiverat format (.xlsm), eftersom alla andra format som stöds (xls, xlsx, pdf, word, csv eller txt) skulle ta bort makrona från arbetsboken.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc