Skapa mer än en kopia av en förfrågan

Du kan skapa mer än en kopia av en originalbegäran genom att fylla i ett markerat cellområde med så många kopior av begäran som får plats.

  1. Markera begäran och klicka sedan på Copy Requests.

  2. Markera så många tomma celler som behövs och klicka sedan på Paste Requests.

    Report Builder fyller i inklistringsområdet med så många kopior av originalbegäran som får plats, så länge som begäranden inte överlappar kalkylbladets kant eller det inte finns några begäranden i det markerade inklistringsområdet.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc