Kopiera kalkylblad

Kopiera ett kalkylblad till ett annat i samma arbetsbok.

  1. Högerklicka på en cell var som helst i kalkylbladet och välj Copy Worksheet w/Requests.

  2. Högerklicka igen och välj Paste Worksheet w/Requests.

    Ett nytt kalkylblad läggs till i arbetsboken. Som standard har kalkylbladet samma namn som det ursprungliga kalkylbladet, men suffixet (2). Om du upprepar inklistringsåtgärden har det nya kalkylbladet suffixet (3) och så vidare. När du klistrar in ett kalkylblad som du har kopierat, placeras det nya kalkylbladet till höger om (omedelbart efter) det aktiva kalkylbladet.

    Till skillnad från när du kopierar och klistrar in Report Builder kopierar och klistrar du in direkt inmatat cellinnehåll (t.ex. etiketter för kolumnrubriker, rader eller formatering) när du kopierar kalkylblad.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc