Klassificeringar

Klassificeringsfördelningar används för att mappa analysrapporteringsdata till relaterade egenskaper. Klassificeringar kan användas för olika syften men används oftast för att klassificera kampanjspårningskoder, både interna och externa, samt produkt-ID:n.

Till exempel en Campaign kan ha en Manager klassificering och Outlet klassificering. Dessa klassificeringar kan sedan sorteras efter en viss hierarki och varje grupp med rapportvärden kan delas upp i undergrupper.

Du får tillgång till klassificeringar på samma sätt som du får tillgång till andra rapporter i en rapportserie, och dimensionerna visas som en rapport på den översta nivån i gruppen. Om en rapport har klassificeringar skapas en menyundergrupp för att samla in rapporten och alla dess klassificeringar på samma plats. Rapporten visas som den sista posten i listan bland klassificeringarna.

Se Klassificeringar.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc