Mätvärden och dimensioner – översikt

Lägg till mått och mått i begärandeguiden: Steg 2 för att definiera analyslayouten för data i din begäran. Listan med mått och mått i Report Builder följer den menylayout som visas i Reports and Analytics.

Mätvärden är numeriska värden. De består av kvantitativ information om aktiviteter på din webbplats, till exempel Page Views, Visitor Profile, Click-throughs, Reloads, Average Time Spent, Date, Unitsoch så vidare. Report Builder organiserar mätvärden i flera grupper som följer standardgrupperingen i Analytics:

  • Standardtrafik: Visar mätvärdet baserat på det angivna linjeobjektet. I en sidrapport visas till exempel antalet besök på den specifika sidan.
  • Standardhandel: Mätvärden som Intäkter, Beställningar och Utcheckningar.
  • Totala mått: Visar måttet baserat på rapportens datumintervall, oavsett radartikel. Detta mått är identiskt med det totala värdet längst ned i respektive analysrapport.
  • Deltagande
  • Beräknat

Dimensioner är icke-numeriska värden och datum, t.ex. kön, månad, ålder, lojalitet, skärmupplösning osv. Dimensioner är beskrivningar eller egenskaper för mätdata som kan visas och jämföras, t.ex. i uppdelningsrapporter.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc