Ta bort utdatamappning

Om du redigerar arbetsboken och vill ge plats för nya begäranden kan du behöva ta bort begäranden.

Det enda sättet att göra utrymme är att ta bort begäranden som mappas till celler. Om du tar bort begäranden i kalkylbladet genom att ta bort rader eller kolumner, går giltigheten för den underliggande begäran förlorad (och misslyckas vid uppdatering). Excel-menyval Edit > Clear Contents tar bort värdet som visas i cellen. Innehållet kan återställas genom att innehållet i cellen uppdateras.

Om du vill ta bort en viss mappning av kalkylbladsceller letar du reda på raden, kolumnen eller måttobjektet och klickar på Delete.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc