Översikt över rapporttyper

Du kan välja bastapportyp för din databegäran, till exempel Webbplatsmått, Webbplatsinnehåll och Video.

Du kan bara välja en basrapporttyp för ett intervall av kalkylbladsceller. Om du redigerar en tidigare skapad begäran kan du ändra rapporttypen på Request Wizard: Step 1 utan att konfigurera om andra inställningar i begäran.

Du kan söka efter rapporter med hjälp av det automatiska sökfältet. När du har valt en rapport från den här kontrollen väljer trädvyn automatiskt den matchande noden.

Skärmbild som visar trädvyn Report Suite och den valda matchande noden.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc