Fasta datum och sparade datumintervall

När du anger ett fast datum eller datumintervall visas rapportkalendern i Report Builder, där du kan välja ett datum, ett datumintervall eller ett förinställt datum. Du kan också spara ett fast datum som du vill använda som mall och ange om sparade datum är tillgängliga för den aktuella rapportsviten eller för alla rapportsviter.

  1. I begärandeguiden: Steg 1 väljer du Fixed Dates.
  2. Klicka på datumlänken.
  3. Välj ett datum och klicka sedan på OK.
  4. Spara ett datumintervall genom att klicka på Save Date.
  5. Konfigurera alternativen på Save Date Range formulär:
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc