Datum från en cell

Du kan ange ett datumintervall genom att markera celler i ett kalkylblad som innehåller en begäran. Report builder använder den specifika informationen om datumintervall i dessa begäranden. Om du väljer dagens datum visas deldata baserat på tidpunkten på dagen då begäran körs.

Konfigurera datum från en cell

  1. På Request Wizard: Step 1, markera Dates From Cell.

  2. Ange cellreferenser i dialogrutan From och To eller klicka på väljaren och markera cellerna som innehåller förfrågningarna med start- och slutdatum.

    Skapa till exempel en Report Builder-begäran med datumintervallet inställt på"igår" och skriv ut begärandedatumet i samma cell som"today()-1".

Här är en lista över datumformat som stöds:

Skärmbild med datumformat som stöds.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc