Definitioner i frågeguiden – fasta datum

Definitioner för fasta datum i Report Builder.

Fält
Definition
Denna rapportsvit
Gör det sparade datumintervallet tillgängligt för endast den aktuella rapportsviten.
Alla rapportsviter
Gör det sparade datumintervallet tillgängligt för alla rapportsviter tillgängliga för den inloggade användaren.
Ange parameternamn
Ange ett namn för det sparade datumet. Du kan använda det här datumet som en mall i Report Builder. Det här namnet visas där du kan använda ett sparat datum. Om du ändrar namnet på en mall påverkas inte datumkonfigurationen som används i tidigare skapade databegäranden.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc