Enskilda start- och slutdatum

Förkortningar för start- och slutdatum.

  • cd-1d = igår
  • cm-1d = sista dagen i förra månaden
  • cw-1w = första dagen i sista veckan
  • cw+1w-1d = den sista dagen i den aktuella veckan
  • cd-2d = för två dagar sedan
  • cw-2w = första dagen i veckan, för två veckor sedan
NOTE
Om du anger datumet till ett framtida datum returneras inga värden.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc