Förkortningar av datum

Tidsförkortningar avser ett visst datum när en punkt börjar, inte ett intervall med dagar. Ett intervall med dagar uttrycks genom att ange ett start- och ett slutdatum för två tidsförkortningar eller -termer.

Mer information om hur du använder rätt syntax finns i Syntaxanteckningar.

  • cd = aktuellt datum (idag)
  • cw = aktuell vecka (första dagen i den aktuella veckan)
  • cm = aktuell månad (första dagen i aktuell månad)
  • cq = aktuellt kvartal (första dagen i aktuellt kvartal)
  • cy = aktuellt år (första dagen i aktuellt år)

I följande lista [ENHET] anger en heltalsmultiplikator.

  • [ENHET] d = dag
  • [ENHET] w = vecka
  • [ENHET] m = månad
  • [ENHET] q = kvartal
  • [ENHET] y = år
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc