Treemap

Visar hierarkiska (trädstrukturerade) data som en uppsättning kapslade rektanglar.

Här är en video om visualiseringen av Treemap:

Varje förgrening i trädet tilldelas en rektangel, som sedan visas med mindre rektanglar som representerar undergrenar.

När färger och storleksmått korrelerar med trädstrukturen är det ofta lätt att se mönster som annars är svåra upptäcka, till exempel om en viss färg är särskilt relevant. En annan fördel med Treemaps är att de genom sin konstruktion utnyttjar utrymmet på ett effektivt sätt.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc