Område och område staplade

Område section_FDC4B6AA944F4F8AAAEAA5E17359F28A

Den här visualiseringen är som ett linjediagram, men med ett färgat område under linjen. Använd ett ytdiagram när du har flera mätvärden och vill visualisera området som uttrycks genom skärningspunkten för två eller flera mätvärden.

Skiktat område section_922BBC5A6D254778A050DF710B0BD8D9

Den här visualiseringen är som ett ytdiagram, men varje serie börjar högst upp i föregående serie.

En ny visualiseringsinställning för staplade ytvisualiseringar gör diagrammet till en"100 % staplad" visualisering.

Här är en video om"100 % staplade visualiseringar":

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc