Panelen Nästa eller föregående objekt

Panelen innehåller ett antal tabeller och visualiseringar för att enkelt identifiera nästa eller föregående dimensionsobjekt för en viss dimension. Du kanske till exempel vill utforska vilka sidor kunderna besöker oftast efter att de besökt hemsidan.

Öppna panelen

Du kan komma åt panelen inifrån Reports eller i Workspace.

Åtkomstpunkt
Beskrivning
Reports
  • Panelen har redan släppts i ett projekt.
  • Den vänstra listen är komprimerad.
  • Om du valde Next page har standardinställningar redan tillämpats, till exempel Page för Dimension och den översta sidan som Dimension Item, Next för Direction och Visit för Container. Du kan ändra alla dessa inställningar.

Nästa/Föregående panel

Workspace

Skapa ett nytt projekt och välj panelikonen i den vänstra listen. Dra sedan panelen Next or previous item ovanför frihandstabellen. Observera att fälten Dimension och Dimension Item är tomma. Välj en dimension i listrutan. Dimension items fylls i baserat på den dimension du valde. Den översta dimensionsobjektet läggs till, men du kan välja en annan artikel. Standardvärdena är Nästa och Besökare. Även här kan du ändra dem.

Nästa/Föregående panel

Panelindata Input

Du kan konfigurera panelen Next or previous item med följande indatainställningar:

Inställning
Beskrivning
Släppzon för segment (eller annan komponent)
Du kan dra och släppa segment eller andra komponenter för att ytterligare filtrera panelresultaten.
Dimension
Dimensionen som du vill utforska nästa eller föregående objekt för.
Dimension
Det specifika objektet i mitten av nästa/föregående fråga.
Riktning
Ange om du letar efter dimensionsobjektet Next eller Previous.
Behållare
Visit eller Visitor (standard) avgör omfattningen av din fråga.

Klicka på Build för att skapa panelen.

Panelutdata output

Panelen Next or previous item returnerar en mängd data och visualiseringar som hjälper dig att förstå vilka förekomster som följer eller föregår specifika dimensionsobjekt.

Nästa/Föregående panelutdata

Nästa/Föregående panelutdata

Visualisering
Beskrivning
Vågrätt fält
Visar nästa (eller föregående) objekt baserat på den dimensionspost du valde. Om du placerar pekaren över ett enskilt fält markeras motsvarande objekt i tabellen Frihand.
Sammanfattningsnummer
Sammanfattningsnummer på hög nivå för alla förekomster av nästa eller föregående dimensionsobjekt för den aktuella månaden (hittills).
Frihandsregister
Visar nästa (eller föregående) objekt baserat på den dimensionspost som du har valt i ett tabellformat. Det var till exempel de mest populära sidorna (av händelser) som folk gick till efter (eller före) hemsidan eller arbetsytesidan.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc