Frihandspanel

En friformspanel är en tom panel med en friformstabell som startläge.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc