Dela anteckningar i mobila styrkort

Du kan visa anteckningar som har skapats i Workspace - i Mobile Scorecards. På så sätt kan ni dela kontextuella datanunkter och insikter om organisationen och kampanjer direkt i Mobile Scorecard-projekt, som kan visas i mobilappen för kontrollpaneler i Analytics.

Ytanteckningar i mobilstyrkort

Om du vill visa kommentarer i mobila styrkort skapar du först anteckningen från arbetsyteprojekt eller från komponentmenyn.

Mer information om hur du skapar anteckningar finns i Skapa anteckningar. Anteckningar är som standard inaktiverade i mobila styrkort och måste aktiveras för varje styrkort som du vill visa i mobila styrkort.

  1. Aktivera anteckningar. Information om hur du aktiverar anteckningar finns i Aktivera eller inaktivera anteckningar.

  2. Skapa en anteckning och se till att den delas med alla dina projekt. Information om hur du skapar en anteckning i arbetsytan finns i Skapa anteckningar.

  3. Välj Visa anteckningar för att visa anteckningen i mobila styrkort.

  4. Bekräfta att visa anteckningar är markerat, gå till Projekt > Projektinformation och inställningar.

Visa anteckningar i mobila styrkort

När anteckningar är aktiverade visas anteckningsikoner i styrkortsverktyget. Anteckningar visas bara i diagram och tabeller i den detaljerade vyn. Anteckningar visas inte i styrkortets huvudsida.

När anteckningsikoner visas kan du inte helt visa eller interagera med anteckningar på arbetsytan i verktyget. Använd förhandsgranskningsläget för att visa och interagera med anteckningar så som de visas i appen Förhandsgranska.

Anteckningsfärger markeras när anteckningen skapas i arbetsytan. Grå anteckningar indikerade förekomsten av mer än en anteckning.

Visa diagramanteckningar

Datum
Utseende
En dag
Datumintervall
Överlappande anteckningar


Om du vill visa anteckningsinformation i kontrollpanelsappen för Analytics trycker du på en anteckningsikon.

När du visar en anteckning i ett diagram kan du svepa åt vänster och höger för att navigera bland alla anteckningar som finns i diagrammet. När du visar en anteckning i tabellen sveper du åt vänster och höger för att navigera i alla anteckningar som är kopplade till det radobjektet i tabellen.I diagram som inte har tidsbaserade x-axel, t.ex. munnen eller vågräta stapeldiagram, kan anteckningar som gäller diagrammet visas genom att man trycker på ikonen längst ned till höger.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc