Mallar (kallas nu rapporter)

Mallar används inte längre som term för färdigbyggda Workspace-projekt. Rapporterna hänvisar till allt som är färdigbyggt av Adobe, t.ex. rapporter i Rapporter och analyser (avbrutna) och färdigbyggda rapporter i Workspace. Termen mallar används ibland för att referera till mallar eller rapporter som ditt företag har skapat. Anpassade mallar kallas anpassade företagsrapporter.

Mer information om hur du skapar Workspace-rapporter och skapar anpassade företagsrapporter finns i följande dokumentation:

Uppgift
Länk
Läs mer om startsidan för projektledaren och den uppdaterade rapportmenyn
Adobe Analytics landningssida
Skapa en anpassad företagsrapport
Skapa och hantera företagsrapporter
Visa en lista med färdiga rapporter eller hitta platsen för mallar (kallas nu Rapporter)
Använd färdiga rapporter
Lär dig navigera på fliken Rapporter
Navigera på fliken Rapporter
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc