Intelligenta aviseringar – användningsexempel

Skapa en enkel avisering filtrerad av två segment section_2E96FFFA93D44F7D8DBCEC97203204AA

Skapa en avisering från ett tabellval section_AE6D42E1255D498D908A2FA60370A419

I frihandstabeller kan du nu skapa snabbmeddelanden genom att högerklicka på en tabellrad och välja Create Alert from Selection.

Detta fyller i varningsfunktionen automatiskt för att skapa en avisering med rätt mätvärden och filter:

Konsolidera (hög) aviseringar i stället för att skapa flera aviseringar section_B27B0856BA104B9FB6D0BBB317633F18

Med staplingsmeddelanden kan du vara säker på att varningar kombineras och du inte får ett antal separata varningar.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc